Khu vực cân gỗ từ Rừng di chuyển ra bải 2 kênh 18 – xã khánh thuận – huyện u minh – cà mau.
Các ghe bốc gỗ từ Rừng công ty khai thác di chuyển ra tới Kênh 18,dùng cẩu treo cân bốc từng bó di chuyển qua ghe lớn đậu ngoài để di chuyển về Nhà máy Daviwood.

02936.252.999