ĐAN - VIỆT Mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ ĐAN - VIỆT (DAVIWOOD)

Dự án Daviwood về sản xuất than nén gỗ và bột viên ở Hậu Giang, Việt Nam đem lại những lợi ích về môi trường và kinh tế xã hội quan trọng và đáng kể.

Thông qua việc sản xuất 80.000 tấn than bánh và bột viên mỗi năm, nó sẽ tạo ra 40 công việc trực tiếp và hỗ trợ gián tiếp thêm 660 công ăn việc làm tại khu vực.

Nguyên liệu thô có nguồn gốc từ chất thải gỗ (vỏ cây, cành, rễ) của tràm, keo, bạch đàn,… Nó sẽ được thu thập bởi những người có thu nhập thấp trên các cộng đồng nông thôn, giúp phát triển kinh tế của khu vực.

Kết quả tổng thể của Dự án Daviwood sẽ góp phần vào sự phát triển bền vững và tăng trưởng của khu vực nói riêng và lợi ích về môi trường xanh tại Việt Nam nói chung.

Sản phẩm nổi bật