Công ty TNHH Đầu Tư Đan – Việt ký kết HĐ 100m3 gỗ xẻ FSC 100% cho Quý doanh nghiệp tại Bình Dương